Betalning

 

Betalning

 

Autogiro

Ditt medgivande behövs för att vi ska få dra träningsavgiften från din bank varje månad. Detta görs enklast via din internetbank (bankgiro 455-0471, betalningsmottagare Everybody gym).

Du kan även fylla i en pappersblankett för medgivande. Blanketter finns på gymmet.

V.g. ange ditt medlemsnummer i medgivandet (de fyra sista siffrorna av ditt personnummer).

Bankgiro

Kundavgiften kan också betalas i sin helhet på bankgiro

455-0471, betalningsmottagare Everybody gym.